belediyemiz

Belediyemiz Tarihçesi

Bir Türk kenti olarak kurulan Uzunköprü’de, kuruluşundan itibaren 1839 Tanzimat dönemine kadar devlet belediye hizmetlerini üzerine almamıştır. Osmanlı döneminde, Türk ve müslüman toplumlarında bu işler, tamamen bireysel olarak kişiler tarafından yapılırdı, müslüman olmayan Rum ve Bulgar toplumlarının da Belediye işleri cemaatleri tarafından yapılıyordu.

Tanzimattan sonra batı biçiminde belediyeler kurulması girişimleri yapıldı. İstanbul ve diğer büyük kentlerimizde bir takım denemelerden sonra, 1868 yılında (Vilayet-i Umumiye Nizamnamesi) İl Genel Tüzüğü kabul edildi. Bu tüzüğün 7.bölümünde “Vali, mutasarrıf ve kaymakamlık merkezi olan her kent ve kasabada (Umur-ı Belediye) belediye işleri için bir belediye meclisi kurulacak ve bu meclis bir başkan ve altı üyeden oluşacaktır. Mühendis ve memleket doktoru meclisin doğal üyesidir.” denilmektedir.

Bu tüzüğün kabul edilmesiyle Uzunköprü’de belediyenin ayni yılda kurulduğunu görüyoruz. 1871 Edirne Vilayeti Salnamesinde “Cisr-i Ergene (Uzunköprü) Kazası Meclis-i Daire-i Belediye” başlığı altında;

Başkan: Sadık Efendi
Üye: Hacı Süleyman Ağa
Üye: Mehmet Ali Ağa
Üye: Yanko Ağa
Üye: İstavri Ağa
Katip: Hafız Hasan Efendi.
Sandık Emini: Todoraki Ağa’dan oluşan ilk Belediye meclisi seçilerek, Uzunköprü’de Belediye Örgütü kurulmuş oldu.

Bu örgütlenmede kasabanın nüfusuna göre yarısı Türk, diğer yarısının da Rum ve Bulgar azınlıklarından seçilmiş üyelerden oluştuğunu görüyoruz.

İLK BELEDİYE BİNASININ YAPILIŞI

Uzunköprü’de, yan taraftaki resimde görülen belediye binası, kaymakam Mazhar Müfit (Kansu) Beyin ve Belediye Başkanı Hafız İsmail (Yayalar) efendinin öncülükleri ve halkın parasal yardımları ile 1905 yılında kurbanlar kesilerek temeli atıldı. Binanın yapımı ayni yıl tamamlandı. Padişah Abdülhamid’in hükümdarlık tahtına çıktığı 19 Ağustosta törenle hizmete açıldı.

Kentin girişinde yer alan binanın zarif demir parmaklıklarla çevrili güzel bir bahçesi vardı. İki katlı ahşap, giriş balkonu üzerindeki tabelada “Umur-ı Belediye” yazısı vardı. Belediye dairesinin üstünde kurşun kubbeli bir saat kulesi ye bu kuleye büyük bir çalar saat takılmıştı.

Bu saat kulesi ve çalar saatin bedeli olan 46 liranın yüz mecidiyesi, Çakmak çiftliği sahibi, Edirne eşrafından Hacı Emin Beyzade Ahmet bey tarafından, geri kalanı da kasaba halkınca sağlandı.

Ayrıca, belediye dairesi ön cephesine üç adet makineli fener, Edirne istasyonu binasından ve bir tane de, Uzunköprü komisyoncularınca, Almanya’dan getirtildi.

1953 yılına gelindiğinde, bu tarihi binamız, belediye personelini alamaz duruma geldiğinden, belediye parkında yeni bir binanın yapılmasına girişildi.

Böylece ilk belediye binasının yerine dönemin belediye başkanı Mustafa SOYKAN zamanında 1954 yılında belediyeye gelir getiren altı dükkanlı ve üstü sinema salonu olan, belediye binası yaptırıldı.

 

 

 

Daha sonraki yıllarda bu bina da yetersiz kalınca dönemin belediye başkanı Ömer KULDAŞLI tarafından Anabacı caddesinde Tekel tarafından kullanılmakta olan tütün deposunun ( Reji ) yerine 1994-1996 yıllarında günümüzde kullanılan yapı inşa edildi.

uzunkopru-belediye-binasi-1953 Cumhuriyet Meydanındaki eski belediye binası günümüzde dershane olarak kullanılmaktadır.

BAŞKANLARIMIZ


Sadık Efendi
1868-1872

Hafız İsmail Efendi (Yayalar)
1913-1917

Mustafa YAYALAR
1954-1955

1980-1984


Hacı Şerif Ağa
1872-1875

Mustafa Efendi (Yayalar)
1917-1920

Mustafa SOYKAN
1955-1957

İbrahim ÜZREK
1984-1989


Ömer Ağa
1875-1878


1920-1922

Hüseyin YİĞİT
1957-1959

Ahmet İNCEOĞLU
1989-1994


Ahmet Bey
1884-1887

Mustafa YAYALAR
1922-1942

Hüseyin ALFMAN
1959-1960

Ömer KULDAŞLI
1994-2004


Tecelli Efendi
1887-1894

Arif ÖLÇMEN
1942-1946


1960-1963

Ercan ÇOBANOĞLU
2004-2009


Ahmet Bey
1894-1898

Kazım TANER
1946-1952


Ziya YAĞCI
1963-1967

Av.Enis İŞBİLEN
2009-2019

Hafız İsmail Efendi (Yayalar)
1898-1908

Ali SOFYALI
1952-1953

Ahmet İNCEOĞLU
1967-1977

Özlem BECAN
2019-…….

Hafız İbrahim Efendi
1908-1912

Zeki ENGİN
1953-1954

Seyfi ERBİL
1977-1980